Besök på Toimiva Koti, Helsingfors 25.4.2017, då medlemmarna bekantade sig med det nyaste inom hjälpmedelsområdet.

 besöket på Toimiva Koti, Hfors  25.4.2017 då medlemmarna  bekantade sig med nyaste inom hjälpmedel

Jannica Påfs-Jakobsson och Margaretha Berndtson.

SEMINARIUM 18.4.2024

06.02.2024 kl. 08:03
Föreningens ordnar seminarium för alla som är intresserade med temat "Livskvalitet för seniorer i framtiden"

Välkommen på seminarium med temat
”Livskvalitet för seniorer i framtiden”

 

Tid:    Torsdagen den 18.4.2024
Plats: Folkhälsan, Ossian-salen, Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors

Program

09:30 – 10:00    Anmälan och morgonkaffe

10:00 – 10:15    Öppning De sjukas väl i huvudstadsregionen rf

10:15 – 11:00     När papper och penna inte räcker till - digitala utmaningar i framtiden  Enter ry, René Tigerstedt          

11:15 – 12:00     Hur undvika bedrägerier på nätet?             Konsumentförbundet Juha Beurling-Pomoell

12:00 – 13:00    Lunch                                                          

13:00 – 13:45    Presentation av Äldreombudsmannens byrå  Specialsakkunnig Marjut Vuorela

13:45 – 14:30    Oroar du dig för ditt minne?                Minneskoordinator vid Geriatriska polikliniken Jaana Halonen 

14:30 – 15:15    Gerda - över 20 års erfarenhet av forskningssamarbete om äldres hälsa och livsvillkor           Doktorand vid Åbo Akademi Ann-Sofie Silvennoinen
15:15 – 15:30    Musikuppträdande    Maria Balk med pianist                                            
15:30 – 15:45    Avslutning                                                       

Deltagaravgiften är 35 €. I avgiften ingår morgonkaffe och lunch.

Avgiften kan betalas till föreningens konto Aktia FI20 4055 3150 0620 99 eller kontant på seminariedagen.

Anmälan senast den 4.4.2024 till Margaretha Berndtson, tel. 040 – 568 77 43 eller desjukasval@gmail.com. Meddela om eventuella matallergier.                     

       
                   

                               

 

                                                               

 

Jannica Påfs-Jakobsson