Det räcker inte att ha något att leva av,
man måste också ha något att leva för.

Abbé Pierre


Kamratstödsträff ordnades 30.8.2023

Deltagare i föreningens olika projekt de senaste åren bjöds in till en gemensam kamratstödsträff. Läs mera »

Medlemskväll kommer att ordnas 20.9.23

Välkommen med på höstens första medlemskväll där vår gäst Sofia Torvalds inleder kvällens diskussion med temat "Om jag är sårbar, vågar du vara sårbar?"Läs mera »
Ladda ner vår broschyr (pdf)

 

Rapporten till föreningens senaste projekt "Bocksprång och grönbete - jag vill, kan och lyckas" finns att ladda ner här:

Projektrapport (pdf)


Vår målsättning

De Sjukas Väl i huvudstadsregionen r.f är en svenskspråkig politiskt obunden förening.

Föreningens målsättning är att bistå svenskspråkiga äldre med nedsatt funktionsförmåga för att de ska få den hjälp och det stöd de är berättigade till på sitt modersmål.
I sin verksamhet

  • samarbetar föreningen med de äldre, deras anhöriga och vårdpersonalen

  • strävar föreningen till att påverka beslutande organen för att skapa gynnsammare förhållanden för de äldre

  • betonar föreningen vikten av äldres individuella behov och humana omtanke

De Sjukas Väl i huvudstadsregionen rf är medlem i Konsumentförbundet / Kuluttajaliitto  som är en opolitisk, riksomfattande paraplyorganisation för föreningar involverade i bevakandet av olika sjukdomsgruppers rättigheter med samma målsättningar som De sjukas Väl. Förbundet publicerar tidskriften "Patient- och klienttidningen" som utkommer  fyra gånger per år. Tidningen har även med artiklar på svenska. I förbundets social- och hälsovårdsgrupp ingår för närvarande en av föreningens styrelsemedlemmar, Birgitta Geust.