Det räcker inte att ha något att leva av,
man måste också ha något att leva för.

Abbé Pierre


Seminarium ordnades 18.4.2024

Föreningens senaste seminarium ordnades torsdagen den 18.4. med temat "Livskvalitet för seniorer i framtiden". Läs mera »

SEMINARIUM 18.4.2024

Välkommen med på föreningens seminarium!Läs mera »
Ladda ner vår broschyr (pdf)

Rapporten till föreningens senaste projekt 2023 "God och trygg vardag för äldre närståendevårdarfamiljer" finns att ladda ner här:

Projektrapport Närståendevårdarfamiljer

Rapporten till föreningens projekt 2021-2022 "Bocksprång och grönbete - jag vill, kan och lyckas" finns att ladda ner här:

Projektrapport (pdf)

 

Vår målsättning

De Sjukas Väl i huvudstadsregionen r.f är en svenskspråkig politiskt obunden förening.

Föreningens målsättning är att bistå svenskspråkiga äldre med nedsatt funktionsförmåga för att de ska få den hjälp och det stöd de är berättigade till på sitt modersmål.
I sin verksamhet

  • samarbetar föreningen med de äldre, deras anhöriga och vårdpersonalen

  • strävar föreningen till att påverka beslutande organen för att skapa gynnsammare förhållanden för de äldre

  • betonar föreningen vikten av äldres individuella behov och humana omtanke

De Sjukas Väl i huvudstadsregionen rf är medlem i Konsumentförbundet / Kuluttajaliitto  som är en opolitisk, riksomfattande paraplyorganisation för föreningar involverade i bevakandet av olika sjukdomsgruppers rättigheter med samma målsättningar som De sjukas Väl. Förbundet publicerar tidskriften "Patient- och klienttidningen" som utkommer  fyra gånger per år. Tidningen har även med artiklar på svenska. I förbundets social- och hälsovårdsgrupp ingår för närvarande en av föreningens styrelsemedlemmar, Birgitta Geust.