Besök på Toimiva Koti, Helsingfors 25.4.2017, då medlemmarna bekantade sig med det nyaste inom hjälpmedelsområdet.

 besöket på Toimiva Koti, Hfors  25.4.2017 då medlemmarna  bekantade sig med nyaste inom hjälpmedel

Jannica Påfs-Jakobsson och Margaretha Berndtson.

Årsmöte och medlemskväll 20.3.2024

11.03.2024 kl. 07:23
Onsdag 20.3.2024. Kl. 18
Plats: Sjuksköterskeföreningen, Annegatan 31-33 C 50.

Bästa medlem, välkommen på föreningens stadgeenliga årsmöte.

Onsdagen 20.3.2024 kl.18.00
Plats: Sjuksköterskeföreningen i Helsingfors
Adress: Annegatan 31-33 C 50, Helsingfors

I samband med årsmötet har vi årets första medlemskväll (c. kl.18.30). Hoppas du, kära medlem, har möjlighet att deltaga. Till medlemsmötet får du gärna ta med en vän, som önskar bekanta sej med vår verksamhet. På vårt medlemsmöte kommer vi att diskutera SOTE-reformen. Tema på vårt medlemsmöte är:
Veronica Rehn-Kivi: ”Äldreomsorgens framtid...”

Välkommen!

Jannica Påfs-Jakobsson