Besök på Toimiva Koti, Helsingfors 25.4.2017, då medlemmarna bekantade sig med det nyaste inom hjälpmedelsområdet.

 besöket på Toimiva Koti, Hfors  25.4.2017 då medlemmarna  bekantade sig med nyaste inom hjälpmedel

Jannica Påfs-Jakobsson och Margaretha Berndtson.

Ny ordförande i föreningen

21.03.2024 kl. 08:19
Föreningen valde på sitt årsmöte 20.3.2024 Maria Ekman till sin nya ordförande.

Föreningen hade sitt årliga årsmöte onsdagen den 20.3.2024 på Sjuksköterskeföreningen i Helsingfors.

Föreningen gav styrelsen ansvarsfrihet för 2023 och till ny ordförande för föreningen valdes Maria Ekman. I styrelsen fortsätter Margaretha Berndtson, Harriet Corin, Jannica Påfs-Jakobsson, Karin Ståhl och Marianne Tast. Som suppleanter Birgitta Geust och Karin Strandberg.

Styrelsen önskar Maria Ekman varmt välkommen med i föreningens verksamhet och tackar samtidigt avgående ordförande Birgitta Geust för hennes stora insatser och arbete i föreningen de senaste två åren. 

Efter årsmötet blev det traktering och Veronica Rhen-Kivi höll ett intressant framförande om SOTE-reformen med temat: "Äldreomsorgens framtid...". Framförandet ledde till många intressanta frågor och diskussioner. 

 

Jannica Påfs-Jakobsson