Besök på Toimiva Koti, Helsingfors 25.4.2017, då medlemmarna bekantade sig med det nyaste inom hjälpmedelsområdet.

 besöket på Toimiva Koti, Hfors  25.4.2017 då medlemmarna  bekantade sig med nyaste inom hjälpmedel

Jannica Påfs-Jakobsson och Margaretha Berndtson.

Seminarium ordnades 18.4.2024

28.04.2024 kl. 16:46
Föreningens senaste seminarium ordnades torsdagen den 18.4. med temat "Livskvalitet för seniorer i framtiden".

Rekordmånga deltagare deltog i föreningens senaste seminarium "Livskvalitet för seniorer i framtiden" som ordnades i Folkhälsans Ossian-sal. 

Dagen började med morgonkaffe och en semla. 
Föreningens styrelse presenterade sig och deltagarna önskades hjärtligt välkomna till dagen.

Första föreläsningen hölls av Enter ry:s René Tigerstedt som talade om "När papper och penna inte räcker till - digitala utmaningar i framtiden". 

Andra föreläsningen handlade om "Hur undvika bedrägerier på nätet?". Föreläsaren från konsumentförbundet Juha Beurlig-Pomoell fick förhinder, men sände sitt material till föreningen och Carl-Gustav Geust hoppade in med kort varsel och framförde materialet.

Info om bedrägerier på nätet

Deltagarna fick sedan avnjuta en god lunch innan eftermiddagsprogrammet fortsatte.

Specialsakkunnig Marjut Vuorela presenterade "Äldreomudsmannens byrå".

Jaana Halonen, minneskoordinator vid Geriatriska polikliniken i Helsingfors berättade om Geriatriska polikliken och talade även över ämnet "Oroar du dig för ditt minne?".

Sista föreläsning för dagen handlade om "Gerda - över 20 års erfarenhet av forskningssamarbete om äldres hälsa och livsvillkor" och framfördes av Ann-Sofie Silvennoinen som är doktorand vid Åbo Akademi.

Den intressante seminariedagen avslutades med ett musikuppträdande med Maria Balk och Andreas Forsberg. De uppträdde med fyra låtar med anknytning till våren. 

Jannica Påfs-Jakobsson