Medlemsbrev 2/21

24.06.2021 kl. 08:29
Bästa medlem!

                                      Medlemsbrev 2/2021

Den långa kalla vintern är äntligen slut, häggen och tulpanerna har börjat blomma och fågelsången hörs tidigt på morgonen, hörde till och med göken i går. Vintern har varit ovanligt lång och trist på grund av pandemin och isoleringen. Vi har inte kunnat träffa nära och kära och livet har känts trist, men kanske det börjar synas ljus i tunneln, när vi alla har fått vaccin någon gång under sommaren. Vi hoppas få träffas normalt till hösten.

Föreningens planerade seminarium i vår fick skjutas på framtiden och hoppas det blir möjligt att genomföra seminariet i början på nästa år. Planeringen skall så småningom tas upp på nytt.

Föreningens lagstadgade årsmöte har inte kunnat hållas på grund av begränsning i deltagarantalet. Nu har vi planerat att hålla mötet den 9 september 2021 kl. 18.00. Platsen är ännu öppen därför att ingenting går att reservera just nu, men i slutet av sommaren får ni ett nytt medlemsbrev med fastslagen mötesplats. Styrelsen beslöt att vi skall be prästen, journalisten Hilkka Olkinuora att komma och tala över tema ”Ensamhet”. Jag hoppas ni noterar datumet i er kalender.

Rehabiliteringen har fortsatt med undantag för 2 månaders uppehåll våren 2020. På hösten har tillströmningen av klienter varit större än någonsin tidigare och situationen fortsätter. Problemet är att fonder och stiftelser ger mindre pengar än tidigare när antalet ansökningar hela tiden ökar. De belopp vi har fått har varje år minskat och föreningens ekonomiska situation är nu ytterst ansträngd. Får vi inte mera pengar måste vi upphöra med rehabiliteringen till hösten.

Helsingfors stad har första gången någonsin beviljat oss pengar till ett projekt som skall inledas 1.6.2021. Projektet heter ”Bocksprång och grönbete – jag vill, kan och lyckas”. Projektet riktar sig till 20 personer som är 75 år eller äldre och som har rörelseproblem i deras hem eller närmiljö i Helsingfors. Målet är att erbjuda äldre klienter mångsidig aktivering och vardagshantering på sitt modersmål. Projektet pågår till mars 2022 och vi får önska dem lycka till.

Vi hoppas ni skall ha en skön sommar med sol och värme, hoppas att alla skall hålla sig friska och ha det gott. Nästa medlemsbrev kommer i slutet av sommaren.  

Hoppeligen ses vi någonstans på årsmötet den 9.9.2021.

E-post-adress

Om du har e-postadress meddela den gärna till Birgitta Geust: geustbirgitta@gmail.com så kan vi lättare nå dig.

Helsingfors den 26.5.2021

Med vänlig hälsning

Styrelsen

De Sjukas Väl i huvudstadsregionen rf