Medlemsbrev 2 / 22

13.10.2022 kl. 07:41

                                                        Medlemsbrev 2/22

Bästa medlem i De Sjukas Väl!

Idag är det Påsklördag och ett strålande vårväder. Nästa vecka har De Sjukas Väl traditionellt ett seminarium, denna gång med temat ”Livskvalitet och hälsa”. C. 50 personer är anmälda och det är bra med tanke på att vi ännu delvis är inne i pandemin. Vi ser fram emot de intressanta föreläsningarna.

Föreningen hade sitt årsmöte 23 mars 2022. Bl.a. valde vi en ny styrelse. Inger Östergård, som under många, många år varit vår ordförande lämnar nu över denna post till mej, Birgitta Geust. Föreningen framför sitt varma tack till Inger som med kunskap och energi lotsat föreningen framåt.

Förutom ordförande består den nya styrelsen av: Margaretha Berndtson, Gunvor Brettschneider, Harriet Corin (viceordf.) Jannica Påfs-Jakobsson och Marianne Tast (sekr.) Till suppleant valdes Astrid Nurmivaara. I maj kommer den nya styrelsen att planera verksamheten för hösten 2022 och vi hoppas att det nu blir möjligt med åtminstone 2 medlemskvällar.

Årsmötet fastställde medlemsavgiften till 15 Euro, som kan betalas på föreningens bankkonto:  Aktia FI20 4055 3150 0620 99.  Om någon vill ha en ”minneslapp” på kylskåpet så följer med detta brev en bankgiroblankett. Även verksamhetsberättelsen för år 2021 bifogas.

Fysioterapeuterna Jannica Påfs-Jakobsson och Nina Sundberg har haft speciellt många besök detta år. Dels har ett stort antal klienter fått rekordmånga besök inom vår traditionella rehabilitering, dels har föreningen fått medel från Helsingfors stad och Tre Smeder för att genomföra ett projekt ”Bocksprång och grönbete – Jag vill, kan och lyckas”. Projektet genomfördes under tidsperioden 1.6.2021-31.3.2022. Det var ett aktiveringsprojekt i hem-och närmiljö. 20 äldre svenska ensamboende helsingforsbor hade möjlighet att deltaga i detta projekt. I skrivande stund är projektet inne i den fas då slutrapport skrivs och förankring i vår verksamhet sker. Även våra medlemmar kommer under hösten att få ta del av slutrapporten och framförallt diskutera resultatet.

Många är de äldre som under pandemin blev isolerade och nu behöver professionellt stöd av en fysioterapeut för att åter kunna röra sej utanför hemmet eller åtminstone komma tillrätta i hemmiljön.

Vårt nästa medlemsbrev kommer under sensommaren och då kan vi presentera våra planer för hösten.

 Just nu är världsläget svårt men kanske det även där ljusnar. Åtminstone visar människor världen över att de vill stöda det goda och kämpa mot ondskan

Vi önskar er alla en ljus och hoppingivande vår

På styrelsens vägnar

Birgitta Geust, ordf.

geustbirgitta@gmail.com

040- 5119728