Medlemsbrev 3 / 22

13.10.2022 kl. 07:42

Medlemsbrev 3/22

Bästa medlem i De Sjukas Väl!
Nu går denna sommar mot sitt slut. Hoppas den gett dej krafter inför höst
och vinter, som i vårt land är mörkare årstider åtminstone utomhus. Vi i
styrelsen har planerat för höstens medlemskvällar och hoppas att du,
kära medlem, har möjlighet att deltaga i det uppgjorda programmet.
I medlemsbrevet 2/22 riktade vi ett varmt tack till Inger Östergård, som
länge varit ordförande i vår förening. I maj månad meddelade Gunvor
Brettschneider, att även hon önskar avgå från styrelsen. Gunvor är den
som längsta tiden varit styrelsemedlem. Vi riktar vårt varma tack till
Gunvor, som gjort så mycket gott för De Sjukas Väl.
Tillsvidare är vår styrelse fulltalig, men vi beslöt ändå att sträva efter att
få åtminstone en ny styrelsemedlem. Vi har fått en preliminär kandidat,
och anordnar därför ett extra föreningsmöte i samband med nästa
medlemskväll:
onsdagen den 14 september 2022 kl. 18.00 på G18, Georgsgatan 18 (se
kallelsen som bilaga).
Genast efter detta korta föreningsmöte kommer fysioterapeuterna
Jannica Påfs- Jakobsson och Nina Sundberg att presentera projektet
”Bocksprång och grönbete – jag vill, kan och lyckas”, som genomfördes
1.6.2021 – 31.3. 2022. I samband med medlemskvällen delar vi ut
projektrapporten. Vi hoppas på en livlig diskussion utgående från
Projektets förverkligande. Med tanke på trakteringen, anmäl dig gärna till
Margaretha Berndtson (margaretha.berndtson@gmail.com, telefon 040
5687743) helst före 12 september 2022!

Höstens andra medlemsträff hålls
onsdagen den 9 november 2022 kl 14 – 17.
Då framför sjukhusmusiker Anna Brummer och skådespelerskan Helena
Ryti föreställningen VID LIVETS GRÄNS. Denna föreställning har varit
mycket uppskattad där den framförts, och vi är glada att kunna erbjuda
våra medlemmar denna upplevelse. Reservera i detta skede tidpunkten i
din almanacka. Närmare presentation av pjäsen och anvisningar om
anmälningar och plats sänder vi till dig i mitten av oktober.
Fysioterapeuterna Nina Sundberg och Jannica Påfs - Jakobsson fortsätter
även denna höst med rehabilitering i form av fysioterapi, aktivering och
rådgivning i hemmiljö för äldre med fysiska funktionssvårigheter. Denna
möjlighet, som De Sjukas Väl, tack vare generösa donatorer, kan erbjuda
svensktalande helsingforsbor, har fått mycken uppskattning. Många är de
äldre som under pandemin blev isolerade och nu behöver professionellt
stöd av en fysioterapeut för att åter kunna röra sej utanför hemmet, eller
åtminstone komma tillrätta i den egna hemmiljön.
Styrelsen hoppas kunna ordna 2 medlemsträffar varje höst och 2 varje
vår. Pandemin har visat på hur viktigt det är att människor får mötas och
samtala med varandra. Nu har vaccinationsprogrammet kommit så långt
att det finns stora möjligheter för träffar i framtiden, bara vi iakttager de
försiktighetsåtgärder som myndigheterna fört fram.

Vi önskar er alla en skön höst
På styrelsens vägnar
Birgitta Geust, ordf.
geustbirgitta@gmail.com
040- 5119728