Medlemsbrev 4 / 22

13.10.2022 kl. 07:43

Bästa medlem i De Sjukas Väl!

Nu går denna sommar mot sitt slut. Hoppas den gett dej krafter inför höst och vinter, som i vårt land är mörkare årstider åtminstone utomhus. Vi i styrelsen har planerat för höstens medlemskvällar och hoppas att du, kära medlem, har möjlighet att deltaga i det uppgjorda programmet.

I medlemsbrevet 2/22 riktade vi ett varmt tack till Inger Östergård, som länge varit ordförande i vår förening. I maj månad meddelade Gunvor Brettschneider, att även hon önskar avgå från styrelsen. Gunvor är den som längsta tiden varit styrelsemedlem. Vi riktar vårt varma tack till Gunvor, som gjort så mycket gott för De Sjukas Väl.

Tillsvidare är vår styrelse fulltalig, men vi beslöt ändå att sträva efter att få åtminstone en ny styrelsemedlem. Vi har fått en preliminär kandidat, och anordnar därför ett extra föreningsmöte i samband med nästa medlemskväll:

onsdagen den 14 september 2022 kl. 18.00 på G18, Georgsgatan 18 (se kallelsen som bilaga).

Genast efter detta korta föreningsmöte kommer fysioterapeuterna Jannica Påfs- Jakobsson och Nina Sundberg att presentera projektet ”Bocksprång och grönbete – jag vill, kan och lyckas”, som genomfördes 1.6.2021 – 31.3. 2022. I samband med medlemskvällen delar vi ut projektrapporten. Vi hoppas på en livlig diskussion utgående från Projektets förverkligande.  Med tanke på trakteringen, anmäl dig gärna till Margaretha Berndtson (margaretha.berndtson@gmail.com, telefon 040 5687743) helst före 12 september 2022!

Höstens andra medlemsträff hålls

onsdagen den 9 november 2022 kl 14 – 17.

Då framför sjukhusmusiker Anna Brummer och skådespelerskan Helena Ryti föreställningen VID LIVETS GRÄNS. Denna föreställning har varit mycket uppskattad där den framförts, och vi är glada att kunna erbjuda våra medlemmar denna upplevelse. Reservera i detta skede tidpunkten i din almanacka. Närmare presentation av pjäsen och anvisningar om anmälningar och plats sänder vi till dig i mitten av oktober.

Fysioterapeuterna Nina Sundberg och Jannica Påfs - Jakobsson fortsätter även denna höst med rehabilitering i form av fysioterapi, aktivering och rådgivning i hemmiljö för äldre med fysiska funktionssvårigheter. Denna möjlighet, som De Sjukas Väl, tack vare generösa donatorer, kan erbjuda svensktalande helsingforsbor, har fått mycken uppskattning. Många är de äldre som under pandemin blev isolerade och nu behöver professionellt stöd av en fysioterapeut för att åter kunna röra sej utanför hemmet, eller åtminstone komma tillrätta i den egna hemmiljön.

Styrelsen hoppas kunna ordna 2 medlemsträffar varje höst och 2 varje vår. Pandemin har visat på hur viktigt det är att människor får mötas och samtala med varandra. Nu har vaccinationsprogrammet kommit så långt att det finns stora möjligheter för träffar i framtiden, bara vi iakttager de försiktighetsåtgärder som myndigheterna fört fram.

Vi önskar er alla en skön höst

På styrelsens vägnar

Birgitta Geust, ordf.

geustbirgitta@gmail.com

040- 5119728

Kallelse till extra föreningsmöte

Onsdagen den 14 september 2022  kl 18

Plats: G18, Georgsgatan 18, rum 101

 

Föredragningslista:

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande, sekreterare och 2 protokolljusterare

3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras

4. Föredragningslistan för mötet godkännes

5. Val av en styrelsemedlem och en suppleant

6. Mötet avslutas