Medlemsbrev 2/23

18.04.2023 kl. 19:48

Medlemsbrev 2/23


Bästa medlem!


Nu har vi både haft vårt årsmöte och firat Påsk. Våren har definitivt kommit.


Då passar det bra att vi presenterar vårt nästa medlemsmöte som har temat ”Våra sinnen – en möjlighet till livskvalitet”. Vi träffas i Helsingfors stads Vinterträdgård onsdagen den 10 maj kl. 14.00. Vi börjar med en rundtur under ledning av guiden Johanna Stjernberg. Guidningen börjar kl 14.00 så kom i god tid. Vinterträdgårdens adress är Hammarskjöldsvägen 1 A vid Tölöviken. Vinterträdgården är anpassad även för rollator och rullstol. Föreningen bjuder på guidningen. Dessutom har vi med oss litet pick-nick mat för smaksinnet. Med tanke på guidegruppens storlek (högst 15 personer) ber vi om din anmälan senast fredagen den 5.5.2023 till Margaretha Berndtson, margaretha.berndtson@gmail.com eller mobil 040-5687743.

Så får vi presentera den nya styrelsen för år 2023:
Birgitta Geust, ordförande, Harriet Corin, viceordförande, Maje Tast, sekreterare samt styrelsemedlemmarna Margaretha Berndtson, Jannica Påfs-Jakobsson och Karin Ståhl. Suppleanter är Astrid Nurmivaara och Karin Strandberg.

Medlemsavgiften för år 2023 fastslogs på årsmötet till 15 Euro. Några medlemmar har redan inbetalat medlemsavgiften. Vi ber övriga medlemmar att betala medlemsavgiften, senast 30 april, till föreningens konto
Aktia FI20 4055 3150 0620 99

På styrelsens vägnar
Birgitta Geust, ordförande Mobil 040 5119728 e-post geustbirgitta@gmail.com