Medlemsbrev 4/23

29.10.2023 kl. 17:46

Medlemsbrev 4/23                             24.10.2023

Bästa medlem!

Nu närmar sej vår andra medlemskväll hösten 2023. Med glädje kan vi konstatera att deltagarantalet under den första träffen på Sjuksköterskeföreningen var stort. Därför har vi nu sökt oss till Helsingfors Svenska Marthaförening, som har ett större utrymme. Hoppas du har möjlighet att deltaga även denna gång och om du missade vår kväll med Sofia Torvalds som gäst, så kanske du nu har möjlighet att deltaga. Denna gång samlas vi redan på eftermiddagen, då det ännu är ljust.

Medlemseftermiddag
”Må Bra – Workshop”
och presentation av föreningens senaste projekt.
Traktering
Onsdagen den 15 november 2023
kl.14.30 -17.00


Plats: Helsingfors Svenska Marthaförening, Hemvrån.
Adress: Simonsgatan 12 A 5, 00100 Helsingfors.
Fysioterapeuterna Jannica Påfs-Jakobsson och Nina Sundberg presenterar projektet ”God och trygg vardag för äldre närståendevårdarfamiljer”. Jannica och Nina kommer dessutom att erbjuda möjlighet till test av din funktionsförmåga med SPPB-test och gripkraftstest. Det är ju alltid bra att bli uppmärksammad på begränsningar och resurser i den egna funktionsförmågan.
Även denna gång får du gärna ta med en vän, som önskar bekanta sej med De Sjukas Väls verksamhet.
Med tanke på trakteringen ber vi om din / er anmälan senast tisdagen den 14.11.2023. Du kan anmäla dej genom att svara på detta mejl desjukasval@gmail.com. Om du föredrar att ringa /skicka textmeddelande så tar Margaretha Berndtson emot din anmälan på mobil 040-5687743.


Vi i styrelsen arbetar med att uppdatera våra stadgar. Våra medlemmar har framfört olika åsikter på föreningens namn ”De Sjukas Väl i huvudstadsregionen rf.” Har du, bästa medlem, några tankar i anslutning till detta? Beskriver namnet vår förenings verksamhet? Har du ett förslag på ett alternativt namn? Mejla då gärna till oss eller ring upp oss. Dina tankar är viktiga för oss i styrelsen.

Hösthälsningar
på styrelsens vägnar
Birgitta Geust, ordförande
Mobil 040 5119728 e- post geustbirgitta@gmail.com

Bästa medlem!
Till slut en liten påminnelse: Ett antal medlemsavgifter 2023 är ännu obetalda. Är du osäker på om din avgift är betald, så skriv eller ring till oss, så kontrollerar vi den aktuella situationen. Medlemsavgiften, 15 Euro, inbetalas på vårt bankkonto
Aktia FI20 4055 3150 0620 99
Vi tackar på förhand!
Styrelsen för De Sjukas Väl i huvudstadsregionen rf.