Det räcker inte att ha något att leva av,
man måste också ha något att leva för.

Abbé Pierre


FRIDFULL JUL OCH GOTT NYTT ÅR 2024

22.12.2023 kl. 15:33

De Sjukas Väls styrelse vill önska alla våra medlemmar 

En Fridfull Jul och Ett Gott Nytt År  2024.

På hemsidans första sida finns föreningens senaste projektrapport ”God och trygg vardag för äldre närståendevårdarfamiljer”. 

Ett händelserikt år är bakom oss i föreningen med många fina medlemstillfällen och fysioterapeuterna har gjort ett stort antal hembesök till svenskspråkiga äldre i Helsingfors. 

Vi hoppas på ett lika aktivt 2024 och vill redan nu meddela att föreningens nästa seminarium kommer att ordnas torsdagen den 18.4.2024. Boka gärna in datumet i kalendern redan nu. I början av 2024 kommer mera information om seminariet. 

 

Styrelsen för De Sjukas Väl i huvudstadsregionen